Jenn McAllister Dishes On 'Foursome' Season 2 - Twist

Exclusive: Jenn McAllister Dishes On 'Foursome' Season 2